BAYBURT SEVDA´DAN ÖTE BiR TUTKU´DUR. Timur GÜZEL

Ana Sayfa Bayburt İlçeler Haberler Sanatçılarımız B69 Group Yorum/Eğlence İslamiyet İletişim
 
 


BAYBURT EKONOMiSi

 Bayburt ekonomisi iklim ve coğrafi şartlara bağlı olarak tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Tarım ekonomisinin de temel kaynakları hayvan yetiştiriciliği ve bitkisel üretim teşkil etmektedir. İldeki topraksız aile Türkiye ortalamasının altında olup bu oran % 26’ dır. Ancak tarımda işletmelerin küçüklüğü ve verim düşüklüğü gelir yetersizliğine yol açmaktadır. Bu işletmelerde işçi istihdamının ihtiyaca cevap verememesi ve yeni işletmelerin kurulmaması nedeniyle halk genelde yabancı ülkelere ve diğer gelişmiş vilayetlere göç ederek geçimini temin etme yollarını aramaktadır. Gurbetçilik ilin geçimini destekleyen bir unsurdur. Ekonomik yaşam tarihi gelişimi içinde temel özelliğini değiştirmemiştir. Sanayileşme ise yok denecek kadar azdır. Ticaret ve sanayiinin gelişmediği ilimizde tarım ve hayvancılık başlangıçtan beri ekonomiyi sürükleyici bir rol oynamıştır.

İlimizde sanayiinin ve ticari hayatın gelişmesi, ekonominin canlandırılması ve böylece topyekün kalkınmanın sağlanabilmesi amacıyla, Valiliğimiz tarafından yeni projeler üretilmiş, ekonomik açıdan ilimize katkılar sağlayacak olan bu projelerin hayata geçirilmesi ve ilimizin kalkınması için çalışmalara hız kazandırılmıştır.

Hayvan Cinsi                                                                                   iLiMiZiN HAYVAN VARLIGI

Sayısı (Baş)

Koyun

124330

Kıl Keçisi

3021

Sığır (Saf)

10523

Sığır (Melez)

48527

Sığır (Yerli)

4697

Manda

708

At

699

Eşek

325

Kanatlı

158065

 

ilimizdeki Sanayi Kuruluslari

BAYKES :
Çok ortaklı olarak kurulan ve bölgemizde hizmet veren Bay-Taş Tuğla Kiremit Fabrikası yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle el değiştirerek günümüzde Bay-Kes Tuğla Fabrikası olarak çevre illere de ürünlerin satabilen TSE belgeli bir sanayi kuruluşumuzdur.

YEM SANAYİİ FABRİKASI :
İlimizde en kaliteli hayvan yemi üreten iyi bir Pazar payına sahip olan Yem Sanayii Fabrikası’ nın % 66’ sı tarım kredi kooperatifleri merkez birliğine aittir.

UN FABRİKASI :
Teknolojik gelişmelerini tamamlayan un fabrikası ilimizde tek un fabrikasıdır. Bölgede genişleyen bir Pazar payına sahiptir.

AR-GÜR TEL ÖRME SANAYİ :
Son sistem makineleri ile çivi ve tel örgü imalatında bölgemizde söz sahibi bir sanayi kuruluşudur.

KAVİLER ÇELİK SANAYİ :
İlimizde üretime yeni başlayan ve çelik kapı alanında yurt dışına da ihracat yapan çelik üretiminin yan ürünleri de imal eden bir kuruluştur.

ÇORUH PLASTİK :
İlimizde plastik üretimi yapan, bölgemiz ve yurt dışına ihracat yapan bir sanayi kuruluşudur.

ÖZDEMİR ÇİT SANAYİ :
Demir tel dokumasında üretim yapmaktadır.

BAY – PAŞ :
Mobilya üzerine üretim yapan ve il dışına pazarlayan bir kuruluştur.
İlimizin gelir akımını oluşturan iktisadi faaliyet alanları içerisinde;

Tarım ve hayvansal ürünlerin diğer illere pazarlanması,
Esnaf ve sanatkarların ürettikleri mamullerin pazarlanmasından elde edilen gelir,

El sanatları ürünlerinden elde edilen gelirler,
Gurbetçilerden “özellikle yurt dışında bulunan işçilerimizden” elde edilen gelirler yer almaktadır.

BAYBURT ta TARIM

Bayburt ili Doğu Karadeniz iklimi ile Doğu Anadolu iklimi arasında karasal özelliği yönünden polikültür tarıma uygun bir il değildir. Bu özelliği nedeniyle daha çok hayvancılığa dayalı tarım yapılmaktadır.

BAYBURTUN ARAZİ DAĞILIMI

ARAZİNİN CİNSİ

Arazinin Alanı

%

Tarım Arazisi (Sulu)

46418

12,7

Tarım Arazisi (Kuru)

85577

23,43

Ormanlık Alan

14631

4,01

Kadastro Görmüş Çayır Mera Arazisi

31338

8,58

Kadastro Görmüş Hali Arazi Mera Vasfında

71041

19,45

Kadastro görmeyen ve kadastrosu yapılmış olup

meraları ölçülmeyen köyler

113983

31,21

Köyiçi Yerleşim Birimi

2212

0,62

TOPLAM

365200

100

 

Tarım Arazisinin Kullanış Amacına Göre Dağılımı

CİNSİ

Ekiliş Miktarı

(Ha)

Tüm Ekiliş Payı

(%)

Buğday

18350

13,91

Arpa

10150

7,70

Çavdar

2520

1,92

Yulaf

26

0,01

Mısır

35

0,02

Fasülye

50

0,04

Mercimek (Yeş)

194

0,14

Patates

1360

1,03

Şeker Pancarı

1375

1,04

Korunga

3881

2,94

Fiğ

3250

2,46

Yonca

9890

7,50

Sebze – Meyve

158,1

0,11

Nadas

41126

31,16

Kullanılmayan

39630

30,02

TOPLAM

131995

100,00

 

Sebze Üretimi

SEBZE ADI

Ekiliş Miktarı

(Ha)

Üretim Miktarı

(Ton)

Lahana (Beyaz)

22,4

672

Marul (Kıvırcık)

10,0

9,49

Ispanak

5,8

46,4

Fasülye (Taze)

46,3

300,95

Fazülye (Taze Bar.)

3,0

15,0

Sakız Kabağı

2,8

84,0

Hıyar

8,6

98,9

Sarımsak (Taze)

0,4

2,64

Soğan (Taze

3,9

39,0

Havuç

1,6

48,0

Turp (Bayır)

1,2

16,8

 

Meyve Üretimi

Meyve Adı

Ağaç Sayısı

 (Adet)

Üretim Miktarı

(Ton)

Armut

3400

50

Elma

19590

492

Erik

3310

45

Kayısı

680

7

Zerdali

185

2

Kiraz

150

Yeni Tesis

Ceviz

300

0,5

Vişne

12600

8,4